Uw organisatie succesvol verjongen? Bied talent toekomstperspectief.


et nieuwe jaar is alweer volop aan de gang. Met een frisse blik willen we vooruit en daar horen nieuwe jonge talenten bij. De strijd om in de gunst te komen van de beste jonge technici, bouwkundigen en IT’ers is dan ook weer losgebarsten.

Een interessante ontwikkeling daarbij is, daar waar aan de achterzijde vele mensen de sector verlaten, de jongeren van harte welkom worden geheten aan de voordeur. Het belangrijkste kapitaal van bedrijven zijn natuurlijk de mensen, wat gekoesterd moet worden. Maar zoals dat gaat met kapitaal, is er ook met personeel sprake van een cash flow. Er komen mensen binnen, ze stromen door en uiteindelijk verlaten ze de organisatie weer. De tijd dat medewerkers hun hele leven voor één bedrijf werken is voorbij. Deze omloopsnelheid lijkt tegenwoordig, vooral onder jonge hoogopgeleide werknemers, alsmaar toe te nemen. Hoe u nu deze talentvolle jongeren kunt vinden én binden aan uw bedrijf is dus het grootste struikelpunt.

Ontwikkelingsmogelijkheden

Veel organisaties zijn in de valse veronderstelling dat starters vooral op zoek zijn naar een goed salaris en arbeidsvoorwaarden. Zij stellen dus direct die mooie leaseauto en een bonus beschikbaar om het juiste personeel aan te trekken of te behouden. Terwijl er uit onderzoek van o.a. Procam is gebleken dat starters de meeste waarde hechten aan goede ontwikkelingsmogelijkheden. Ook uitdagend werk en baanzekerheid spelen een grote rol bij de keuze voor een baan. Salaris en goede arbeidsvoorwaarden eindigden op de zevende plaats en zijn in de ogen van starters dus ondergeschikt aan goede ontwikkelingsmogelijkheden. Als werkgever die felbegeerde jonge talenten in huis wil halen is het zaak om uitgebreide ontwikkelings- en doorstromingsmogelijkheden aan te kunnen bieden.

Duidelijk toekomstperspectief

Omdat starters soms zelfs net uit de schoolbanken komen, moeten ze zichzelf nog ‘ontdekken’ op het gebied van kennis, houding, gedrag, competenties en vaardigheden. Er dient een ervaringskloof overbrugd te worden en als zij hierin niet de juiste begeleiding krijgen, kan dit al snel leiden tot een vroegtijdig vertrek. Daarbij hebben IT-studenten bijvoorbeeld, een luxe positie doordat zij meer dan gewenst zijn op de arbeidsmarkt. Het heeft echter wel een keerzijde, er is immers sprake van een korte oriëntatiefase door de snelle start. Hierdoor berust de eerste carrièrestap eerder op toeval dan op een bewuste keuze. Werkgevers kunnen zich dus onderscheiden door gedegen coaching en loopbaanplanning aan te bieden. Door samen met het talent die stip op de horizon van zijn carrière te bepalen, ontstaat er een duidelijk toekomstperspectief. Dit kan verhelderend en motiverend werken, want de starter weet zo waar hij het voor doet. Daarbij kan er door verder te kijken dan de huidige functie, door organisaties en talent worden nagegaan op welk vlak en voor welke duur zij waarde voor elkaar kunnen toevoegen.

Succesvol verjongen

Bedrijven willen vooruit om de huidige situatie te doorbreken en verder door te stromen naar nieuwe innovatieve business modellen. Een situatie waarin meer jonge talenten kunnen instromen en waarin zij optimaal rendement opleveren. Om dit te bereiken is het van belang verder te kijken dan slechts de eigen behoeften. Door in te spelen op de behoeften van jong talent aan ontwikkelingsperspectieven, kunnen zij op duurzame wijze aan de organisatie worden gebonden. En word de behoefte van de organisatie ook weer vervuld. Om te beginnen is er uiteraard een optimale match tussen kandidaat en bedrijf nodig. Samen met de juiste begeleiding en toekomstperspectief voor de talentvolle starter zorgen deze drie factoren voor het succesvol verjongen van uw organisatie.