Hoe bereikt u de diverse generaties?


Verschillende generaties? Jazeker er wordt gesproken over de generatie van babyboomers (leeftijd 49-67), dan generatie X (leeftijd 33-48) en de jongeren van nu zijn generatie Y (leeftijd 18-32).  Door de verbeterde levensstandaard werken er nu meer generaties dan ooit tegelijkertijd. Daarom is het een gemiste kans, dat alle generaties op dezelfde wijze benaderd worden door bedrijven. Want met een gerichte aanpak motiveert u de juiste mensen om voor uw bedrijf of organisatie te komen werken.

Generatie Y

De jongeren zijn gevormd en opgegroeid in een tijd van technologische ontwikkelingen, internet en welvaart. Zij zijn selectiever in hun verwachtingen en kieskeuriger door een enorme keuzevrijheid. Generatie Y motiveer je door competitie, progressie en persoonlijke groei te stimuleren. Organisaties moeten daarom zorgen voor constante loopbaanontwikkelingen of anderszins nieuwe uitdagingen om hen te prikkelen. De jongeren zijn geschikt om ideeën om te zetten in acties en resultaten met hun gerichte en ondernemende instelling. Deze competenties hebben potentie voor bedrijven die willen innoveren.

Generatie X

De middelste van de drie is generatie X, qua competenties pikken ze dan ook van beide wat mee. Zij begrijpen de verschillen, kunnen goed problemen oplossen en zich aanpassen. De kwaliteit van het bestaan met vrije tijd is belangrijk voor ze. Hierdoor kwam deeltijdwerken op evenals vrouwelijk leiderschap. Het zijn praktische werkers, ze zijn zelfredzaam en relativerend. Generatie X motiveer je door ze ontwikkelkansen in hun loopbaan te bieden, ze leren graag verder en krijgen graag feedback. Ze weten wat hun sterke en zwakke punten zijn en werpen zich graag op een trekkersrol te vervullen of anderen te begeleiden.

Babyboomers

In de periode na de tweede wereldoorlog, werden er veel kinderen geboren. Er was sprake van een echte babyboom, waarnaar deze generatie vernoemd is. Ze maakten kennis met de stijgende welvaart, waar ze zelf ook hard voor werkten. De boomers zijn meer gedreven door autonomie, macht en persoonlijke principes. Ze hebben brede vaardigheden, ervaring, kennis en sociale capaciteiten waaruit ze kunnen putten. Boomers zijn loyaal en blijven lang in hun werkende leven bij een organisatie, wat bij generatie X en Y minder is. Zij vinden het belangrijker om van toegevoegde waarde te zijn voor het bedrijf dan om te presteren. Daarbij hebben boomers meer behoefte aan waardering dan de anderen.

Het is de kunst om scherp te hebben en te begrijpen, wat de verschillende generaties verbindt en motiveert. Want in de praktijk blijven alle leeftijden nodig in een organisatie. Zo kan men profiteren van de ervaring en kennis van de oude werknemer en de innovatieve ideeën en inzichten van de jongere generatie. Het is daarbij essentieel om te investeren in de jongeren, zonder daarbij te vervreemden van de ouderen met een goede positie.