Flexwerkers, de nieuwe realiteit?


De arbeidsmarkt is complex, er zijn vacatures maar ook veel werklozen. De laatste weken gaat het steeds vaker over de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt en de onzekerheid die dit met zich mee kan brengen. Het wordt makkelijker voor bedrijven om van mensen af te komen terwijl tegelijkertijd de werkgelegenheid daalt. Geen makkelijke markt inderdaad, met steeds meer zelfstandige professionals en freelancers als gevolg.

Er is sprake van een nieuwe realiteit waarin de flexibilisering van de arbeidsmarkt een discussiepunt is. Zelfs het kabinet buigt zich over de positie van flexwerkers. De politiek en de vakbonden denken dat het grootste nadeel voor de flexwerker de onzekerheid is die flexibiliteit met zich meebrengt. In de Europese Unie is er dan ook aandacht voor het flexicurity-model, welke een antwoord kan zijn op hun vraagstuk. Die vraag is hoe economische groei bereikt kan worden zonder afbreuk te doen aan de sociale zekerheid.

Wat is flexicurity?

Het begrip ‘flexicurity’ is een samenvoeging van flexibilisering (van arbeid) en sociale zekerheid. Het is een Deens model, waar het een combinatie betreft van een soepel ontslagrecht en een pro-actief banenmarktbeleid. De Denen investeren meer geld in arbeidsmarktbeleid en helpen werknemers door middel van omscholing zo snel mogelijk aan een baan.

” Werkzekerheid vervangt baanzekerheid. “

Het gaat dus om de zekerheid om werk te hebben en niet zozeer op de garantie dat je eeuwig dezelfde baan kan blijven behouden bij dezelfde werkgever. Met een groeiend aantal flexwerkers is het dan ook belangrijk dat er gekeken wordt naar hun sociale zekerheid. Flexicurity is een eerste teken aan de wand dat er nagedacht wordt over het inrichten van de arbeidsmarkt voor de flexibele werknemer.

De Zelfstandige Professional

Voor werkgevers is het vooral van belang om te zorgen dat op de juiste tijd, de juiste kennis en capaciteiten binnengehaald worden in het bedrijf. Vanuit dit perspectief is de komst van flexwerkers een kans om als bedrijf mee te gaan met snelle veranderingen in de markt en technologie. Hiermee kunnen we de arbeidsmarkt wendbaarder maken. Echter de zogenoemde zzp’ers (zelfstandige zonder personeel) kunnen we in deze context ook zp’er gaan noemen. Dan hebben we het over zelfstandige professionals, vaak hoogopgeleid met passie en expertise in hun vak die tijdelijk een verbinding aangaan met uw organisatie.

Het gaat er uiteindelijk om dat er in welk dienstverband of model dan ook, bedrijven gebruik kunnen maken van al het beschikbare talent dat aanwezig is. En wij zetten ons graag in om voor u op zoek te gaan naar die zelfstandige professional!